• Ettevõtete müük ja ühendamine (M&A)
  NCFA nõustab kliente nii ettevõtete müügil kui ka ühinemistehingute kaudu laienemisel. NCFA kompetents tugineb partnerite erialastele teadmisetele, kogemustele ning tähelepanelikkusele tehingut puudutavate üksikasjade suhtes.

  Ettevõtte müümine on suur samm. Kas hetkel on sobiv aeg müüa? Milles seisneb ettevõtte peamine väärtus potentsiaalsete ostjate silmis? Kas ja mis tingimustel lasta konkurentidest huvilisi siseinfoga tutvuma? Neile ja teistelegi küsimustele tuleb mõelda juba müügi ettevalmistamise käigus. Ühinemiste ja ülevõtmiste aktiivsus on olemuselt tsükliline –  rohkem ning kõrgema hinnaga tehinguid tehakse ajal, mil ligipääs laenukapitalile lihtne, ettevõtete ja majandusarengu väljavaated positiivsed ning aktsiahinnad tõusmas. See aga ei tähenda, et omanikevahetus või ühinemine ei võiks majandusstükli teistes faasides olla samaväärselt kasulik tehing.

  Nõustades ettevõtte või mõne äriliini müüki, alustab NCFA ettevõtte analüüsist ja ettevalmistamisest eesmärgiga maksimeerida selle väärtust ostjate vaatenurgast. Aitame valida sobivat müügistrateegiat, koostame professionaalsed müügimaterjalid ning identifitseerime ettevõtet kõige kõrgemalt hindavad ostjad nii Eesti kui regiooni investorite seast.

  Sellele järgneb ajaliselt kõige pikem osa – investoritega kontakteerumine, konfidentsiaalsuslepingute sõlmimine, infovahetus ja esialgsed läbirääkimised. Peale tehingu põhitingimuste

  kokkuleppimist, kus hind, selle maksetingimused ning kujunemismehhanism on vaid üks oluline osa, nõustame klienti ostueelseks analüüsiks vajaliku infopanga  kokkupanekul ning tehingu lõppdokumentide läbirääkimisel kuni tehingu jõustumiseni.

  Ostupoole nõustamisel hõlmavad NCFA teenused laienemise kavandamist ning sobivate ülevõtmiskandidaatide identifitseerimist, nende analüüsi ja väärtuse hindamist koos ja ilma sünergiata,  sihtettevõtete omanikega kontakteerumist ning esialgseid läbirääkimisi, samuti ostueelse analüüsi korraldamist ning kogu protsessi koordineerimist kuni tehingu lõppdokumentide koostamise ja jõustumiseni.

  Ülevõtmistehingute puhul võib tehingujärgse integratsiooniplaani puudulikkus või mõne potentsiaalselt suure mõjuga riski maandamata jätmine osutuda hiljem, peale tehingu pealtnäha edukat lõpetamist, ootamatult kulukaks veaks. Veelgi suuremat hoolt ja kokkulepet nõuavad ettevõtete ühendamistehingud, kus osanikena jätkavad mõlema ettevõtte omanikud.

  Kontakt: Margo PeetsaluJako Kruuse, Toomas Tamra