Mis on ettevõtte olulised finantsnäitajad?

Iga finantsjuht võiks osata vastata küsimustele, kui palju on ettevõttesse kapitali investeeritud ning kui suur on investeeritud kapitali normaliseeritud tootlikkus (ROIC – return on invested capital). Viimane näitab ettevõtte kapitali kasutamise efektiivsust ning ei ole muu, kui normaliseeritud ärikasumi ning investeeritud kapitali suhtarv (jätame siinkohal lihtsuse mõttes potentsiaalse ettevõtte tulumaksu mõju kõrvale).

Selleks, et tõsta tavapärase puhaskasumi asemel fookusesse ettevõtte väärtus, ei ole vaja luua suuri ja keerulisi juhtimisarvestuse süsteeme. Väärtuse hindamise seisukohalt on esmajärjekorras oluline teada, kui suur on ettevõtte normaliseeritud ärikasum ning investeeritud kapital.

Normaliseeritud ärikasum on ühekordsete tulude-kulude mürast puhastatud ärikasum, mis peegeldab ettevõtte äritegevuse nö sisulist, mitte raamatupidamislikku tulemit. Investeeritud kapital on ettevõtte äritegevusega seotud varade maht, mida tuleb finantseerida kas omakapitali või intressikandva võõrkapitaliga. Teisisõnu kapitaliga, mis ootab ja eeldab tootlust ning ei ole tasuta kasutada. Siinkohal on sobiv märkida, et kuigi kasutatud omakapitali pealt raamatupidamises kulu ehk “intressi” ei arvestata, ei ole see tegelikult sugugi tasuta ressurss. Vastupidi, omakapitali hind ehk tootluse ootus on reeglina tunduvalt suurem kui nt laenuintress.

Nordic CF Advisory partneri Alar Voitka poolt kirjutatud täispikka selleteemalist artiklit saate lugeda Äripäeva veebis avaldatavas teemalehes raamatupidaja.ee Link artiklile on siin.