Kapitali kaasamine

NCFA kapitali kaasamise teenused on peamiselt suunatud kasvufaasis ettevõtete äritegevuse laiendamise, seal hulgas ülevõtmistehingute finantseerimiseks. Hea ligipääs riskikapitalile ning mezzanine laenuandjatele koos NCFA analüütilise võimekusega modelleerida erinevaid stsenaariume kindlustab vajalikus mahus lisakapitali kaasamise antud ajahetke parimatel tingimustel. Nordic CF Advisory nõustab kliente kaasatava kapitali struktuuri, ajastuse ja sobivate allikate osas, samuti tingimuste läbirääkimistel potentsiaalsete investorite ning laenuandjatega. Kiiresti kasvavate ettevõtete puhul on oluline kaasata sarnase mõttelaadiga omakapitali investoreid ning vältida osaluse liigset lahjenemist. Ülevõtmistehingute või väljaostu finantseerimisel on tehingu maht ning võimendus reeglina palju suuremad, nõudes peamise tähelepanu pööramist ettevõtte laenuvõimele ja tehingujärgsetele rahavoogudele.

Kuigi Eestis on institutsionaalseid riskikapitali investoreid vähe (vt EstVCA, kuhu kuulub ka Nordic CF Advisory), on siin arvestatav hulk individuaalseid investoreid ning mitteformaalseid investorite rühmi. Lisaks katavad Eestit ka mitmed välismaised riskikapitalifondid. Kasvava huvi tõttu Eesti ettevõtete vastu on keskkond kapitali kaasamiseks muutunud viimasel ajal soodsamaks.

Tihti seisneb peamine probleem kapitali hinna minimeerimises. Seetõttu aitame klientidel võimaluse korral vähendada vajadust täiendava omakapitali järgi, rakendades oma kogemustele tuginedes finantseerimisprobleemide lahendamisel edukalt ka mitmete Euroopa Liidu fondide või riiklike garantiiskeemide poolt pakutavaid võimalusi.


Nordic CF Advisory OÜ

Valukoja 8 (Ülemiste City), 11415 Tallinn


Tel. (372) 618 1750

info@nordicadvisory.com