Ettevõtte väärtuse hindamine

Ettevõtte väärtuse hindamine on sageli esimene samm tehingu ettevalmistamisel – nt ettevõtte müügil, ostupakkumise kavandamisel või hindamisel, ettevõtete ühendamisel või vähemusosaluse väljaostmisel. Ettevõtete väärtuse asjatundlikuks ja korrektseks hindamiseks on tarvis rahavoogude diskonteerimise üldpõhimõtetest märksa sügavamale ulatuvaid teadmisi, erinevate hindamismeetodite tundmist, professionaalsel tasemel finantsanalüüsi oskust ning reaalset kokkupuudet ühinemis- ja omandamistehingutega. Osaluse väärtust ei saa adekvaatselt hinnata vaid ettevõtte ajalooliste finantsandmete ja keskmiste kordajate põhjalt, arvestamata sealjuures ettevõtte finantsolukorda, ümbritsevat majanduskeskkonda väärtushinnangu ajahetkel, hinnatava osalusega kaasnevat kontrolli suurust ja osanikevahelise lepingu puudumist või olemasolu, samuti seda, mida „väärtuse“ all täpselt mõeldakse.

Lisaks ettevõtte väärtuse hindamisele koostab NCFA ka sõltumatuid eksperthinnanguid, mis on aluseks mitmesuguste äri- ja kohtuvaidluste lahendamisel, olgu põhjuseks nõude suuruse arvutamine, mitmesuguste väärtpaberite turuväärtuse hindamine, tagatiseks seatud osaluse realiseerimine, abieluvara jagamine või aktsionäridevahelised erimeelsused.

Nordic CF Advisory ei ole seotud ühegi kommertspanga või audiitorfirmaga. Sõltumatu ning professionaalse väärtushinnangu või ekspertarvamuse saamiseks on NCFA finantsekspertide teenuseid kasutanud nii ettevõtjad, eraisikud, kohtud kui ka tunnustatud advokaadibürood, nt Borenius, Raidla, Red Legal, Concordia jt.

 


Nordic CF Advisory OÜ

Lõõtsa 6 (Ülemiste City), 11415 Tallinn


Tel. (372) 618 1750

info@nordicadvisory.com