NCFA-l on Socius Global kaudu nüüd parem ligipääs välisinvestoritele

Kui ettevõte jõuab oma arengus nii kaugele, et otsustab koduturult välja murda, on rahvusvahelises äris määrava tähtsusega küsimus, kuidas leida välisturgudel õiged kliendid ja nendeni jõuda? Sarnase paralleeli saab tõmmata ühinemis- ja ülevõtmistehingutega (M&A). Planeerides ettevõtte müüki või kapitali kaasamist, võib sageli kohalik turg oma investorite vähesusega jääda väikeseks ning edukaks tehinguks on vaja ligipääsu ka rahvusvahelistele investoritele. Mõlemal juhul on eduks vaja kohalikku abi ehk kohalikku turgu hästi tundvat professionaali, kes räägib selle maa keeles ning tunneb isiklikult ettevõtjaid ning fondide ja ettevõtete omanikke ning juhte.

Alates 2018. aastast kuulub Nordic CF Advisory rahvusvahelisse M&A nõustajate ühendusse Socius Global. Liikmelisus tagab meile ja meie klientidele ligipääsu USA, Ladina-Ameerika, Aasia, Austraalia ja Euroopa ettevõtjatele, erakapitali fondidele (PE houses, family offices) ja teistele investoritele ning nende turgudega seotud infole. Sociuse liikmed on kõik pikaajalise rahvusvahelise investeerimispanganduse kogemusega professionaalid. Võrgustiku peamisteks märksõnadeks on sõltumatus, paindlikkus, kiirus, bürokraatia puudumine ja personaalsus. Teeme omavahel tihedat koostööd ning aitame üksteist oma piirkonnas tegutsevate fondide ja ettevõtetega kontakteerumisel ning läbirääkimistes, samuti potentsiaalsete ostjate ja müüjate kaardistamisel, taustainfo kogumisel ja ideede genereerimisel.

Rohkem infot Socius Global võrgustiku ja partnerite kohta on leitav kodulehelt sociusglobal.net.

Nordic CF Advisory on sõltumatu finantsnõustaja, mis on keskendunud arenevate, keskmise suurusega ettevõtete nõustamisele müügi-, omandamis- ja ühinemistehingutes (M&A), kapitali kaasamisele ja ettevõtete väärtuse hindamisele.