Rootsi M&A nõustaja Hjalmarsson & Partners liitub Socius Global’iga

Rahvusvaheline M&A nõustajate võrgustik Socius Global laieneb, võrgustiku uueks liikmeks saab Stockholmis baseeruv Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB.

Hjalmarsson & Partners on tegutsenud üle 20 aasta ning keskendub ettevõtete ostu-müügitehingute ja kapitali kaasamise tehingute nõustamisele, nii Rootsis, Skandinaavias kui ka kaugemal.

Kuigi NCFA on ka varasemalt teinud koostööd erinevate Skandinaavia M&A nõustajatega, annab Hjalmarsson & Partners liitumine Socius Global’iga meile senisest veelgi parema ligipääsu eelkõige Rootsi, aga ka teiste Skandinaavia riikide fondidele, strateegilistele investoritele, ettevõtetele ja family office’itele.

Alates 2018. aastast kuulub Nordic CF Advisory rahvusvahelisse M&A nõustajate ühendusse Socius Global. Liikmelisus tagab meile ja meie klientidele ligipääsu USA, Ladina-Ameerika, Aasia, Austraalia ja Euroopa ettevõtjatele, erakapitali fondidele (PE houses, family offices) ja teistele investoritele ning nende turgudega seotud infole. Sociuse liikmed on kõik pikaajalise rahvusvahelise investeerimispanganduse kogemusega professionaalid. Võrgustiku peamisteks märksõnadeks on sõltumatus, paindlikkus, kiirus, bürokraatia puudumine ja personaalsus. Teeme omavahel tihedat koostööd ning aitame üksteist oma piirkonnas tegutsevate fondide ja ettevõtetega kontakteerumisel ning läbirääkimistes, samuti potentsiaalsete ostjate ja müüjate kaardistamisel, taustainfo kogumisel ja ideede genereerimisel.

Rohkem infot Socius Global võrgustiku ja partnerite kohta on leitav kodulehelt sociusglobal.net.

Nordic CF Advisory on sõltumatu finantsnõustaja, mis on keskendunud arenevate, keskmise suurusega ettevõtete nõustamisele müügi-, omandamis- ja ühinemistehingutes (M&A), kapitali kaasamisele ja ettevõtete väärtuse hindamisele.